استخدام[جنسیت (الزامی)
زنمرد

[وضعیت تاهل (الزامی)
متاهلمجرد
آدرس الزامی


سوابق تحصیلی توضیح مختصر

سوابق شغلی توضیح مختصر

انتخاب فایل رزومه

pdf|zip|doc|docx انواع فایل قابل قبول


[recaptcha theme:dark]

برای استخدام در شرکت تعاونی تن ماهی مرکز اطلاعات خود را در فرم این صفحه وارد کنید